Lavide Holding N.V. continueert gesprekken met Nederlandse Zorg Beheer

30 December, 2021 18:21

Lavide Holding N.V. (“Lavide”) deelt mede dat zij haar gesprekken met Nederlandse Zorg Beheer B.V. (“NZB”) zal continueren. Partijen hebben de afspraak om exclusief met elkaar te onderhandelen verlengd tot 1 april 2022.

In hun gesprekken onderzoeken partijen hoe hun samenwerking het beste kan worden vormgegeven. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid dat NZB niet ineens een belang van 51% zal verwerven, maar stapsgewijs. Het uitgangspunt is dat een keuze wordt gemaakt die het beste aansluit bij de belangen van het fonds.

Tevens heeft NZB haar afspraak met Lavide verlengd, inhoudend dat NZB voor operationele kosten van reeds bestaande betalingsstructuren aan Lavide een standby faciliteit ter beschikking stelt voor het geval dat de financiële buffer van Lavide minder wordt dan € 75.000.

Lavide Holding N.V. continues discussions with Nederlandse
Zorg Beheer

Lavide Holding N.V. (“Lavide”) announces to continue its discussions with Nederlandse Zorg Beheer B.V. (“NZB”). The parties have extended their agreement to continue negotiations on an exclusive basis, until April 1, 2022.

In their discussions, the parties investigate which form may suit their cooperation in the best way. The investigation includes the possibility, that NZB may not obtain a share interest of 51% at once, but in several steps. The object is to make a choice that suites the interests of Lavide in the best way.

Furthermore, NZB has extended its agreement to make a standby facility available to Lavide for the operational costs of existing payment obligations, in case Lavide’s financial reserves should decrease under a level of € 75,000.