ING confronteert Lavide met procedure om andere listing agent aan te stellen

25 January, 2023 08:16

Lavide Holding N.V. (“Lavide”) en ING Bank hebben in 2022 de relatie in goed overleg beëindigd. Deze relatie met ING Bank betrof niet alleen het betalingsverkeer, maar ook de listing services als ENL Agent.

Lavide heeft zich aan de afspraken gehouden en heeft na de afgesproken deadlines geen gebruik meer gemaakt van de diensten van ING Bank. De bankrekening is per 1 januari 2023 beëindigd en van de listing services is sedert 13 oktober 2022 geen gebruik meer gemaakt.

ING Bank eist echter dat Lavide de bank uitschrijft als ENL Agent bij Euroclear. Lavide heeft dat geprobeerd, maar Euroclear wil de uitschrijving alleen doen als er een nieuwe ENL Agent wordt ingeschreven. Lavide is bezig met het onderzoek of zich een ENL-Agent aan Lavide wil binden, maar dit proces kost tijd. Hierdoor is een patstelling ontstaan.

ING Bank heeft op 24 januari 2023 een dagvaarding uitgebracht om Lavide in een Kort Geding, dat plaatsvindt op 2 februari 2023, te dwingen tot uitschrijving van de bank als ENL Agent bij Euroclear Nederland. Dit op straffe van een eenmalige dwangsom van € 1 miljoen en een aanvullende periodieke dwangsom van € 100.000 per dag.

Lavide heeft er vertrouwen in dat de rechter de eis van ING Bank niet zal toewijzen omdat de uitvoering momenteel onmogelijk is en niet in verhouding tot het belang van ING Bank bij doorhaling van een puur administratieve registratie.

Lavide zet haar inspanningen om de doorstart te doen slagen met volle overtuiging voort.
Daarvoor resteert nog korte tijd. Met de nieuwe activiteiten kan in principe direct worden gestart, maar er is een combinatie van stappen nodig (accountant, bank) om te mogen beginnen. Lavide ervaart de stap van ING Bank om een Kort Geding aan te spannen als contra-productief en onbegrijpelijk.

Einde persbericht
Info:
D.M. van den Ouden
CEO
ceo@lavideholding.com