Goedkeuring jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V.

26 June, 2014 18:00

Lavide Holding N.V. maakt bekend dat haar jaarcijfers 2013 tijdens de Vergadering van Aandeelhouders van 26 juni jl. door haar aandeelhouders is goedgekeurd. Het jaarverslag 2013 is voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant en is beschikbaar via de website van Lavide Holding N.V.

In de komende periode zal Lavide Holding N.V. de mogelijkheden van een reverse listing blijven onderzoeken. Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd zich bij het bestuur kenbaar te maken met het indienen van een goed business plan.