Geen reverse listing CS Factoring B.V.

23 February, 2017 16:50

CS Factoring en Lavide hebben besloten om niet door te gaan met het RTO-proces.

Lavide heeft begin december 2016 de due diligence resultaten gepubliceerd. De punten die hieruit naar voren kwamen, leken goed oplosbaar te zijn.
Echter, CS Factoring eiste nadien een andere samenstelling van de Raad van Bestuur en een andere samenstelling van de Raad van Commissarissen van Lavide wanneer het RTO proces zou zijn voltooid, in tegenstelling tot hetgeen wat in de voorovereenkomst was overeengekomen.

Het ingenomen standpunt van CS Factoring en het niet door CS Factoring aanpassen van haar koopprijs, naar aanleiding van een verschil van inzicht over de voorziening voor debiteuren van CS Factoring en een ander resultaat van CS Factoring dan Lavide verwachtte, heeft geleid tot het gezamenlijke besluit af te zien van de reverse listing.