Frank Lagerveld beëindigt functie als commissaris van Lavide

14 January, 2016 07:38

Lavide Holding N.V. deelt mee dat Frank Lagerveld zijn functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen per 31 december 2015 heeft neergelegd. Lavide zal zich de komende tijd buigen over invulling van de ontstane vacature.

Lagerveld heeft tijdig en in goed overleg aangegeven dat zijn overige zakelijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden zich wat betreft tijdsbeslag niet langer verenigen met een rol als commissaris bij Lavide, te meer daar de onderneming thans een nieuwe fase is ingegaan en rekening moet worden gehouden met een redelijk intensieve betrokkenheid van alle bestuurders bij de invulling van de strategische koers die werd ingezet. Lavide dankt Frank Lagerveld voor zijn rol in de bijzondere overgangsfase (2013-2015) van de vennootschap die heeft geresulteerd in een duidelijke afronding van het verleden als actieve onderneming onder de naam Qurius N.V. en de mogelijkheid van een nieuw begin met een stabiele situatie van betrokken grootaandeelhouders en voldoende financiële continuïteit.