Financiele Update

3 July, 2018 20:37

Lavide heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 10.000. Hiervoor heeft Lavide een financieringsovereenkomst gesloten op 2 juli 2018. Dit resulteerde in een verbetering van het eigen vermogen met EUR 10.000 door uitgifte van 16.000 aandelen. De aandelen zullen uitgegeven worden tussen 13 juli 2018 en 22 juli 2018.

Daarnaast verstrekt Lavide een opties ter verkrijging van 16.000 aandelen tegen betaling van dezelfde uitoefenprijs. De opties hebben een looptijd tot 1 augustus 2019 en zijn niet beschermd tegen verwatering.
In de overeenkomst is een lock up termijn afgesproken dat de aandelen niet mogen worden verhandelen op de beurs voor 1 oktober 2018, tenzij alsnog anders wordt overeengekomen.