Financiële Update Lavide Holding N.V. en investering positionering Gastvrij Nederland BV

12 October, 2017 06:05

De overname van Gastvrij Nederland BV door Lavide Holding N.V. (“Lavide”) heeft definitief uitvoering gekregen per 8 september 2017 met de passering van de aandelen Gastvrij Nederland BV.

Direct is begonnen met de integratie van Gastvrij Nederland BV. Er zijn afspraken gemaakt met accountants- en advies bureau Crowe Horwarth Foederer, die ondersteuning zal verlenen om de aankomende maand van deze werkmaatschappij de boekhouding waar nodig om te zetten, conform IFRS. Dit is nodig om tot een tijdige aanlevering van de geconsolideerde jaarrekening te kunnen komen.

Om de positionering van Gastvrij Nederland BV te verbeteren, is er een aanvullende lening verschaft door Lavide aan Gastvrij Nederland BV ter waarde van EUR 100.000

10 oktober 2017 is er een overeenkomst gesloten met de heer F. van Empelen, welke middels een convertible loan note EUR 15.000 ter beschikking stelt aan Lavide. Deze convertible loan note is na 15 juli 2018 om te zetten in 18.000 aandelen A van Lavide. Aanvullend heeft dhr. F. van Empelen een optierecht gekregen voor het beschikbaar stellen van deze EUR 15.000 om nogmaals 18.000 aandelen A van Lavide te verwerven tegen EUR 15.000 na 15 juli 2018.

11 oktober 2017 is het bedrag van EUR 250.000 door CS Factoring BV teruggestort, waarmee de totaal ter beschikking gestelde funding aan CS Factoring BV is terugbetaald aan Lavide.

De eerdere aangekondigde lening van EUR 200.000 van Lavide aan de CEO, dhr. V. Poorter zal geen doorgang vinden. Lavide heeft besloten de middelen zo veel als mogelijk liquide te willen houden om direct te kunnen investeren in haar onderneming.