Financiële Update

16 July, 2018 08:03

Lavide Holding N.V. (“Lavide”) heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 82.500. Hiervoor heeft Lavide twee financieringsovereenkomsten gesloten met 2 investeerders op 14 juli 2018. Dit zal resulteren in een verbetering van het eigen vermogen met 2 x EUR 41.250 door uitgifte van in totaal 150.000 aandelen. De aandelen worden uitgegeven tussen 13 juli 2018 en 22 juli 2018.

Daarnaast verstrekt Lavide opties ter verkrijging van in totaal 150.000 aandelen tegen betaling van dezelfde uitoefenprijs. De opties hebben een looptijd tot 1 augustus 2019 en zijn niet beschermd tegen verwatering.

Lavide is verder overeengekomen met:

C.P. Scholten het converteren per 16 juli 2018 van 2 eerder verstrekte convertible loan notes van 2 x EUR 50.000 in 120.000 aandelen Lavide;

F.J.M. van Empelen het converteren per 16 juli 2018 van 2 eerder verstrekte convertible loan notes van 2 x EUR 15.000 in 36.000 aandelen Lavide;

CEO V.S. Poorter het volstorten van EUR 70.000 per 16 juli 2018 van de in 2016 overeengekomen convertible loan note.

Per 16 juli 2018 zal door Lavide via ING aan Euronext worden verzocht tot de uitgifte van de aandelen A aan:

de investeerders welke tussen 3 juli 2018 en 16 juli 2018 lavide hebben voorzien van additionele financiering en de houders van convertible loan notes C.P. Scholten en F.J.M. van Empelen.