Financiele Update

13 July, 2018 17:47

Lavide Holding N.V, (“Lavide”) heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 82.500. Hiervoor heeft Lavide twee financieringsovereenkomsten gesloten met 2 investeerders op 13 juli 2018. Dit zal resulteren in een verbetering van het eigen vermogen met 2 x EUR 41.250 door uitgifte van in totaal 150.000 aandelen. De aandelen worden uitgegeven tussen 13 juli 2018 en 22 juli 2018.

Daarnaast verstrekt Lavide opties ter verkrijging van in totaal 150.000 aandelen tegen betaling van dezelfde uitoefenprijs. De opties hebben een looptijd tot 1 augustus 2019 en zijn niet beschermd tegen verwatering.