Financiële Update

11 July, 2018 08:05

Lavide Holding N.V, (“Lavide”) heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 44.243. Hiervoor heeft Lavide twee financieringsovereenkomsten gesloten met 2 investeerders op 10 juli 2018. Dit zal resulteren in een verbetering van het eigen vermogen met 1 x EUR 13.750 en 1 x EUR 30.493 door uitgifte van in totaal 80.442 aandelen. De aandelen worden uitgegeven tussen 13 juli 2018 en 22 juli 2018.

Daarnaast verstrekt Lavide opties ter verkrijging van in totaal 80.442 aandelen tegen betaling van dezelfde uitoefenprijs. De opties hebben een looptijd tot 1 augustus 2019 en zijn niet beschermd tegen verwatering.