Financiële Update

9 July, 2018 08:04

Lavide Holding N.V, (“Lavide”) heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 77.000. Hiervoor heeft Lavide twee financieringsovereenkomsten gesloten met 2 investeerders op 8 juli 2018. Dit zal resulteren in een verbetering van het eigen vermogen met 2 x EUR 38.500 door uitgifte van 2x 70.000 aandelen. De aandelen worden uitgegeven tussen 13 juli 2018 en 22 juli 2018.

Daarnaast verstrekt Lavide opties ter verkrijging van 2x 70.000 aandelen tegen betaling van dezelfde uitoefenprijs. De opties hebben een looptijd tot 1 augustus 2019 en zijn niet beschermd tegen verwatering.

8 juli 2018 zijn door Lavide en de verkoper van de activa en passiva van Gastouderbureau MijnGastouderopvang nieuwe afspraken gemaakt over de betaling van de koopsom wegens het niet kunnen leveren van de activa en passiva op de eerder overeengekomen overdrachtsdatum. De uitbetaling van de koopprijs voor het gastouderbureau schuift op. De betaling die op 25 juli 2018 zou plaatsvinden, schuift op naar 25 juli 2019. De betaling welke 25 juli 2019 zou plaatsvinden, schuift op naar 25 juli 2020.