Financiele Update

5 July, 2018 18:23

Lavide heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 41.250. Hiervoor heeft Lavide een financieringsovereenkomst met Bright Talent Investment BV gesloten op 4 juli 2018. Dit resulteerde in een verbetering van het eigen vermogen met EUR 41.250 door uitgifte van 75.000 aandelen. De aandelen zullen uitgegeven worden tussen 13 juli 2018 en 22 juli 2018.

Daarnaast verstrekt Lavide opties ter verkrijging van 75.000 aandelen tegen betaling van dezelfde uitoefenprijs. De opties hebben een looptijd tot 1 augustus 2019 en zijn niet beschermd tegen verwatering.
In de overeenkomst is een lock up termijn afgesproken dat de aandelen niet mogen worden verhandelen op de beurs voor 1 oktober 2018, tenzij alsnog anders wordt overeengekomen.