Dhr. H. Schadenberg vergroot zijn belang in Lavide (meer dan 3% belang)

22 December, 2016 16:49

Lavide heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 50.000. Dhr. Schadenberg heeft als aandeelhouder van Lavide een financieringsovereenkomst gesloten, waardoor zijn belang groter wordt dan 3%. Dit resulteerde in een verbetering van het eigen vermogen met EUR 50.000 door uitgifte van 45.455 aandelen tegen een uitgifteprijs van de waarde van EUR 1,10 per aandeel.

Daarnaast verstrekt Lavide Henk Schadenberg opties ter verkrijging van 45.455 aandelen tegen betaling van dezelfde uitoefenprijs. De opties hebben een looptijd tot 1 augustus 2019 en zijn niet beschermd tegen verwatering.
In de overeenkomst is een lock up termijn afgesproken dat de aandelen en opties niet mogen worden verhandelen op de beurs voor 1 augustus 2019, tenzij vanwege een ‘reversed listing’ alsnog anders wordt overeengekomen.

Dhr. Schadenberg heeft 34 jaar voor Shell gewerkt als algemeen product specialist. Hij heeft ook gefungeerd als adviseur voor verschillende projecten met bedrijven als Exxon Mobile en heeft hij gewerkt als professor voor een technische universiteit in Kazachstan. In 2015 ontstond de chemie tussen dhr. Schadenberg en Lavide, waarna hij aandeelhouder is geworden.