Dhr. C.P. Scholten neemt belang in Lavide

1 May, 2017 05:41

Lavide heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 50.000. Dhr. Scholten heeft met Lavide een financieringsovereenkomst gesloten. Dit resulteerde in een verbetering van het eigen vermogen met EUR 50.000 door uitgifte van 60.000 aandelen tegen een uitgifteprijs van de waarde van EUR 0,83 per aandeel.

Daarnaast verstrekt Lavide C.P. Scholten opties ter verkrijging van 60.000 aandelen tegen betaling van dezelfde uitoefenprijs. De opties hebben een looptijd tot 1 augustus 2019 en zijn niet beschermd tegen verwatering.
In de overeenkomst is een lock up termijn afgesproken dat de aandelen en opties niet mogen worden verhandelen op de beurs voor 1 augustus 2018, tenzij vanwege een ‘reversed listing’ alsnog anders wordt overeengekomen.