Controlerend accountant

3 September, 2018 20:06

Lavide was genoodzaakt op de AVA van 23 juli 2018 de stemming over het controleren van de jaarrekening door accountantskantoor Grant Thornton van de agenda af te halen. Reden hiervoor was dat Grant Thornton 2 dagen voor de AVA zich teruggetrokken had als controlerend accountant van Lavide over het boekjaar 2018.

De deadline van de jaarrekening over 2017 kwam onder druk te staan door onder andere capaciteit problematiek aan de zijde van Grant Thornton, welke als hoofdreden is aangegeven door Grant Thornton om de jaarrekening over 2018 niet te willen/kunnen controleren.

Door het laat aangeven van Grant Thornton dat zij de controle werkzaamheden over 2018 als controlerend accountant niet kan uitvoeren, is Lavide in een moeilijke positie terechtgekomen waarna Lavide heeft getracht een andere controlerend accountant aan te stellen welke gerechtigd is controle werkzaamheden te mogen uitvoeren. Alle overige 8 accountantskantoren, welke gerechtigd zijn en over een vergunning beschikken, hebben allen aangegeven de controle werkzaamheden over 2018 niet te kunnen uitvoeren. Hoofdreden bij de kantoren was een gebrek aan capaciteit.

Lavide heeft zich in verbinding gesteld met de AFM om tot een oplossing te komen voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen op het gebied van het opleveren van een gecontroleerde jaarrekening.