Commerciële Update: start acties GastVrij Nederland BV

8 November, 2017 05:52

Lavide Holding N.V. (“Lavide”) is de afgelopen 2 maanden druk bezig Gastvrij Nederland BV (“GastVrij) intern te versterken en om GastVrij beter te positioneren en zichtbaar te maken in Nederland.

De interne versterking heeft ertoe geleid dat de uitbetalingstermijn van de gastouders sterk is verkort, waarbij het streven is om binnen 24 uur uit te betalen. Er wordt nog gewerkt aan andere acties om de gastouders van GastVrij meer aandacht te geven.

In het persbericht van 25 oktober is bekend gemaakt dat er een strategische samenwerking is aangegaan met Cool Bear® (“Cool Bear”). Deze samenwerking is geconcretiseerd en doorvertaald naar de eerste acties:
A. GastVrij verzorgt voor haar gastouders Cool Bear limonade met schenkkannen in de maanden november/december.
B. GastVrij verzorgt voor haar vestigingen Heemhuysen Cool Bear limonade met schenkkannen in de maanden november/december.
C. GastVrij verzorgt voor haar kinderdagverblijf ‘Zand op je Hand’ Cool Bear limonade met schenkkannen. In de maanden november/december zal er ook promotiemateriaal van Cool Bear zichtbaar zijn in deze vestiging om ook de ouders te betrekken bij dit thema. Ouders krijgen aansluitend een fles Cool Bear mee naar huis om het zelf te ervaren.

Ook in de nieuwsbrief van GastVrij zal er aandacht besteed worden aan de gezondheid van het kind. De doelstellingen van deze acties zijn tweeledig. Enerzijds, wordt Cool Bear blootgesteld aan een breder publiek. Anderzijds, wil GastVrij zich zowel intern als extern de organisatie profileren door bewuste voeding te promoten en (de gezondheid van) het kind centraal stellen.

GastVrij zal deze periode ook werken aan haar naamsbekendheid middels een bijzondere kortingsactie voor nieuwe ouders die gebruik willen maken van gastouders die aangesloten zijn bij het gastouderbureau van GastVrij.