Besluiten BAVA Lavide Holding N.V. 1 december 2016

4 December, 2016 09:07

Besluiten BAVA Lavide Holding N.V. 1 december 2016

Op 1 december 2016 heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Lavide Holding N.V. (Lavide) plaatsgevonden in Zaandam. 1.715.860 stemgerechtigde aandelen, 61,11% van het geplaatst kapitaal was vertegenwoordigd. Verder waren er diverse belangstellenden aanwezig.

Benoeming accountant 2016
Grand Thornton Accountants en Adviseurs B.V. uit Amsterdam is wederom benoemd als accountant voor 2016. De aanwezige aandeelhouders hebben hier unaniem voor gestemd.

Benoeming commissaris
Alle uitgebrachte stemmen waren allen voor de benoeming van Annette Franken als commissaris.

Verlenging emissiebevoegdheid, inclusief uitsluiting voorkeursrecht
Het voorstel tot verlenging van de emissiebevoegdheid voor een periode van twee jaar is aangenomen met 1.714.649 stemmen, waarbij 1211 stemmen (0,07%) tegen het voorstel stemden.

Goedkeuring aantrekken additionele financiering van aandeelhouders
De goedkeuring voor het aantrekken van de additionele financiering van aandeelhouders in augustus 2015 werd met 1.715.850 stemmen verkregen, waarbij 10 stemmen (0,001%) tegen de goedkeuring stemden.

Goedkeuring aantrekken additionele financiering van (de vennootschap) van de CEO en Kuikens B.V. 2016
De goedkeuring voor het aantrekken van additionele financiering van De la Rambelje B.V. (de vennootschap van CEO Vincent Poorter) en Kuikens B.V. (de vennootschap van grootaandeelhouder van Lavide Martijn Kok) in oktober 2016 werd met 1.713.929 stemmen verkregen, waarbij 1931 stemmen (0,11%) tegen de goedkeuring stemden.

Statutenwijziging
De voorgestelde statutenwijziging werd unaniem aangenomen.

Goedkeuring kosten inzake kosten transactie CS Factoring B.V.
De goedkeuring om kosten te maken voor het vervolgtraject inzake de transactie met CS Factoring is unaniem verkregen.

Goedkeuren leningen aan CS Factoring B.V.
De leningen die zijn verstrekt aan CS Factoring B.V. zijn unaniem goedgekeurd.

Update transactie inzake CS Factoring B.V. 
De CEO, Vincent Poorter heeft in deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de resultaten van het Due Diligence onderzoek gepresenteerd. Hierbij zijn er punten aangehaald die mogelijk een risico vormen voor Lavide wanneer de transactie nu plaats zou vinden. Echter, er is nog voldoende ruimte en mogelijkheden om al deze risico’s tot een minimum te beperken dan wel volledig te laten verdwijnen. Uiteindelijk is Lavide nog steeds optimistisch over de mogelijkheden om de reverse listing door te laten gaan met CS Factoring B.V.