AVA Lavide was hoopvol gestemd

28 June, 2020 19:53

Vrijdag 26 juni kwamen de aandeelhouders samen in Utrecht. Zoals beloofd had CEO Salar Azimi voor het begin van de bijeenkomst zijn beursverlies met 4% rente terug betaald aan de holding. De opmakende accountant zal de juiste cijfers van die berekening nog checken. Eerder was door de holding bekend gemaakt dat er een Letter of Intent getekend zou worden met een nieuwe partij. Dit schrijven ligt klaar en wordt door beide partijen goed gevonden, maar de mogelijke nieuwe RTO kandidaat gaf aan, dat deze eerst zekerheid wilde over rust rond het fonds en de waarborg van de continuïteit van de holding. Om die reden trok de Raad van Commissarissen het agendapunt decharge in om dat op een volgende vergadering alsnog te willen agenderen. Door de storting van de CEO op de rekening van Lavide lijkt ook de bedreiging van de continuïteit rond het fonds van tafel en verwachten beide partijen binnenkort alsnog de Letter of Intent te kunnen tekenen.

Tijdens de AVA werd open en eerlijk gesproken over kansen en risico’s voor het fonds. Duidelijk werd, dat de inbreng van de assets van Salar Azimi minder waarschijnlijk is, nu er door de CEO contact is gelegd met een solide partij die meer kansen biedt voor Lavide en die oprecht geïnteresseerd in een RTO-traject. Het gaat om een bedrijf dat significant groter is dan de assets van de CEO. De voorzitter van de vergadering sprak de verwachting uit om na deze zomer een BAVA uit te roepen om meer inzicht te kunnen geven over dit traject. De aandeelhouders deelden die hoop en spraken hun vertrouwen uit over de richting die het bestuur had gekozen.

Verder werd de jaarrekening met daarin het remuneratierapport goed gekeurd. Dat gold ook voor het bezoldigingsbesluit voor de commissarissen. De machtiging van de Raad van Bestuur, met toestemming van de Raad van Commissarissen, tot uitgifte van aandelen of toekenning van rechten op het verwerven daarvan en het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten kreeg geen toestemming van de vergadering. Deze verlenging werd als prematuur beschouwd en zal dus in een volgende aandeelhouders vergadering opnieuw en tijdig worden voorgelegd. Het bestuur van Lavide kon natuurlijk begrip opbrengen voor deze keuze.

Einde persbericht

Engele Wijnsma,
President-Commissaris
ewijnsma@lavidideholding.com
0628-737837