AVA Lavide Holding op 26 juni in Utrecht

15 May, 2020 16:36

Het bestuur heeft de algemene vergadering van aandeelhouders gepland op vrijdag 26 juni 2020, vanaf 13.30 uur, in het Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht. In verband met COVID-19 moeten gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden genomen, waardoor Lavide aandeelhouders sterk afraadt in persoon te verschijnen. Aandeelhouders kunnen tevoren stemmen door het steminstructieformulier in te vullen. 

Vanwege de richtlijnen geldt er een maximaal aantal aanwezige aandeelhouders. Het exacte aantal hangt af van de richtlijnen welke gelden op het moment van sluiting van de inschrijving. Mocht bij de sluiting van de inschrijving op vrijdag 19 juni 2020 blijken dat er sprake is van over-inschrijving, waardoor geen veilige opstelling in de vergaderzaal mogelijk is, dan zal de toelating op basis van loting worden bepaald. Geregistreerde aandeelhouders zullen hier nader over geïnformeerd worden. Degenen die worden uitgeloot zullen alsnog in de gelegenheid worden gesteld om voorafgaand aan de vergadering hun stem uit te brengen.

U kunt de stukken terugvinden via de volgende link:
https://www.lavideholding.com/avas/

Engele Wijnsma

President Commissaris