AVA Lavide Holding NV op 23 juni in Utrecht

11 May, 2021 22:09

Het bestuur heeft de algemene vergadering van aandeelhouders gepland op woensdag 23 juni 2020, vanaf 13.30 uur, in het Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht. In verband met COVID-19 moeten gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden genomen. Vanwege de richtlijnen die dan gelden is er mogelijk een maximum aan het aantal aanwezige aandeelhouders. Het exacte aantal hangt af van de richtlijnen welke gelden op het moment van sluiting van de inschrijving op woensdag 16 juni 2020. Mocht dan blijken dat er sprake is van over-inschrijving, waardoor geen veilige opstelling in de vergaderzaal mogelijk is, dan zal de toelating op basis van loting worden bepaald. Geregistreerde aandeelhouders zullen hier nader over geïnformeerd worden. Degenen die eventueel worden uitgeloot zullen alsnog in de gelegenheid worden gesteld om voorafgaand aan de vergadering hun stem uit te brengen.

De vergaderstukken zijn te vinden op: https://www.lavideholding.com/avas/
Het jaarverslag over 2020 staat hier: https://www.lavideholding.com/verslaggeving/

Engele Wijnsma
President Commissaris