Alle besluiten AVA Lavide Holding N.V. unaniem aangenomen

29 June, 2016 19:59

Op 29 juni 2016 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Lavide Holding N.V. (Lavide) plaatsgevonden in Zaandam. 2.040.119 aandelen van het geplaatst kapitaal was vertegenwoordigd. Verder waren er diverse belangstellenden aanwezig, waaronder veel pers.

Jaarverslag 2015
De jaarrekening van Lavide is op 29 april 2016 goedgekeurd door accountantskantoor Grand Thornton. De AVA besloot om deze vast te stellen. Er was veel waardering voor het werk van het bestuur zoals vastgelegd in het jaarverslag en toegelicht ter vergadering.

Décharge
Aan de Raad van Bestuur (directie) en de Raad van Commissarissen werd décharge verleend voor het in 2015 gevoerde beheer en beleid, respectievelijk toezicht.

Toekomstperspectief
De veranderingen in de organisatie en de inzet van de nieuwe CEO, Vincent Poorter, hebben geleid tot gesprekken met meerdere kandidaten voor een reverse listing. Inmiddels zijn er concrete plannen voor het komen tot een reverse listing met CS Factoring. In de vergadering is onder meer inzicht gegeven in het aankomende proces waaronder het Due Diligence onderzoek en het vervaardigen van een prospectus. De streefdatum om het proces af te ronden is 1 november 2016.

Alkmaar, 29 juni 2016
Lavide Holding N.V.