Aandeelhouders content met beleid Lavide

13 June, 2017 16:06

Dinsdag 13 juni 2017 was ruim de helft van de aandeelhouders (61% van alle uitstaande aandelen) vertegenwoordigd bij de AVA in restaurant ‘De Hoop op d’Swarte Walvis’ te Zaandam.

In een gemoedelijke sfeer werd teruggekeken op het afgelopen boekjaar. Vincent Poorter, CEO Lavide Holding NV, nam de tijd om terug te blikken op de misgelopen reveserse listing met CS Factoring eind februari 2017. De Raad van Bestuur heeft sindsdien niet stil gezeten. Aan de aandeelhouders gaf dhr. Poorter gepast inzicht in de nieuwe mogelijkheden die waren gecreëerd. Sinds begin maart zijn meerdere gesprekken gevoerd met 45 bedrijven. Minimaal zeven hiervan lijken gezonde kandidaten, die serieus interesse hebben in een traject met Lavide Holding NV. Dhr. Poorter schetste de drie mogelijke wegen, die ook in het vorige persbericht benoemd zijn: deelnemingen, reverse listing of eigen activiteiten.

De AVA stelde de jaarrekening van 2016 vast en sprak het vertrouwen uit in de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur door unaniem in te stemmen met alle agendapunten en beide gremia décharge te verlenen. Poorter werd herbenoemd voor een periode van 4 jaar.