Voortgang activiteiten Lavide Holding N.V.

In dit persbericht wordt een toelichting gegeven op de volgende onderwerpen: Toelichting op de halfjaarcijfersDe huidige werkzaamhedenVerlenging exclusieve onderhandeling met Nederlandse Zorg Beheer B.V. (NZB) Halfjaarrapport, toelichting op de cijfers. Op…