CEO Lavide Treedt af en beëindigd dienstverband

Per 7 oktober ’18 treedt Vincent Poorter (Poorter) terug als CEO van Lavide. Per 14 oktober ’18 zal ook het dienstverband met Lavide worden beëindigd. Binnen Lavide bestaat er een verschil…