AVA: volop steun voor Lavide

23 juli 2018 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats van Lavide Holding N.V. (“Lavide”). 55,37% van de stemgerechtigde aandelen was vertegenwoordigd middels aanwezigheid of volmachten ten kantore van Lavide in…

Ontslag Amelie Holding BV blijft overeind

De rechtbank heeft bij vonnis van 18 juli 2018 beslist inzake de aangespannen procedure door Amelie Holding BV inzake het aan haar gegeven ontslag van 21 december 2017. De rechtbank verklaart…

Financiële Update

Lavide Holding N.V. (“Lavide”) is met Sitimo ltd overeengekomen een verlenging van de eerder verkregen opties welke recht geven om tegen EUR 0,50 115.200 aandelen van Lavide te verwerven. De looptijd…

Financiële Update

Lavide Holding N.V. (“Lavide”) heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 82.500. Hiervoor heeft Lavide twee financieringsovereenkomsten gesloten met 2 investeerders op 14 juli…

Financiele Update

Lavide Holding N.V, (“Lavide”) heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 82.500. Hiervoor heeft Lavide twee financieringsovereenkomsten gesloten met 2 investeerders op 13 juli…

Financiële Update

Lavide Holding N.V, (“Lavide”) heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 44.243. Hiervoor heeft Lavide twee financieringsovereenkomsten gesloten met 2 investeerders op 10 juli…

Financiële Update

Lavide Holding N.V, (“Lavide”) heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 77.000. Hiervoor heeft Lavide twee financieringsovereenkomsten gesloten met 2 investeerders op 8 juli…

Financiele Update

Lavide heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 41.250. Hiervoor heeft Lavide een financieringsovereenkomst met Bright Talent Investment BV gesloten op 4 juli 2018.…

Financiele Update

Lavide heeft het eigen vermogen versterkt en de liquiditeit vergroot met een kapitaalinjectie van EUR 10.000. Hiervoor heeft Lavide een financieringsovereenkomst gesloten op 2 juli 2018. Dit resulteerde in een verbetering…