Halfjaarbericht 2017 Lavide Holding N.V.

Hoofdpunten eerste halfjaar 2017 Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) was tot voor kort een vennootschap zonder operationele activiteiten, die haar inspanningen richtte op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren…