Verslaglegging 2016 Lavide Holding N.V.

Hoofdpunten 2016 Het nettoverlies over het boekjaar 2016 is uitgekomen op EUR 216.000; Het eigen vermogen ultimo 2016 bedraagt EUR 728.000 positief; In de AVA van 29 juni 2016 werd door…