Trading Update Q1 2015

Onderstaand persbericht betreft de trading update van Lavide Holding N.V. als bedoeld in art. 5.25e Wft. Activa Per 31 maart bestaan de activa uit een kaspositie van EUR 35.126. Tevens is…

Lavide zet definitief streep onder verleden

Hoofdpunten 2014: In de jaarrekening 2014 heeft foutherstel van de cijfers van 2013 plaats gevonden: de kosten van de afwikkeling van de rechtszaak met Mieger Adviesbureau B.V. ad EUR 175.000 zijn…