Lavide Holding N.V. publiceert besluiten BAVA 15 mei 2014

Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) is naar aanleiding van het – voor Lavide ongunstige - tussenarrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van september jl. op 3 april 2014 een herziene voorwaardelijke schikking overeengekomen…